Juridisks paziņojums

Piekļuve Kivilaine OÜ vietnei un tās izmantošana ir pakļauta šādiem noteikumiem un nosacījumiem, un Igaunijas Republikas likumam.

Autortiesības

Autortiesības © Kivilaine OÜ 2020. Visas tiesības aizsargātas.Visas autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības uz tekstu, attēliem, skaņu, programmatūru un citiem materiāliem šajā vietnē pieder Kivilaine OÜ un tās filiālēm vai, ir pievienotas ar attiecīgā īpašnieka atļauju. Atsauces uz saistītiem vai asociētiem uzņēmumiem, ieļauj visus Kivilaine OÜ dalībniekus.

Jums ir atļauts pārlūkot šo vietni un reproducēt izrakstus, tos drukājot, lejupielādējot cietajā diskā un izplatot citiem, bet visos gadījumos tikai nekomerciāliem, informatīviem un personīgiem mērķiem. Nevienas vietnes daļas reproducēšanu nedrīkst pārdot vai izplatīt komerciāla labuma gūšanai, kā arī to nedrīkst modificēt vai iekļaut kādā citā darbā, publikācijā vai vietnē – drukātā veidā vai elektroniskā formātā, ieskaitot ievietošanu citā vietnē. Cita licence vai tiesības netiek piešķirtas.

Preču zīmes

Visas šajā vietnē parādītās preču zīmes vai nu pieder, vai tiek lietotas, saskaņā ar Kivilaine OÜ un saistīto uzņēmumu atļauju.

Saturs

Informācija šajā vietnē ir sniegta labticīgi, bet paredzēta tikai vispārīgiem informatīviem nolūkiem. Uz to nevajadzētu paļauties nekādiem īpašiem mērķiem un netiek garantēta tā precizitāte vai pilnīgums.

Ne Kivilaine OÜ, ne tās filiāles, darbinieki vai pārstāvji nav atbildīgi par zaudējumiem vai izmaksām, kas rodas, izmantojot šo vietni vai jebkuru ar to saistīto vietni, ieskaitot bez ierobežojumiem jebkādus zaudējumus no peļņas, nejaušus vai izrietošus zaudējumus.

Visi komentāri, ieteikumi, grafikas, idejas (ieskaitot produktu un reklāmas idejas) un cita informācija vai materiāli, ko jūs pārsūtāt Kivilaine OÜ caur šo vietni, kļūst un paliek ekskluzīvs Kivilaine OÜ īpašums, ieskaitot nākotnes tiesības uz šādiem iesniegumiem, pat ja šie noteikumi ir vēlāk grozīti vai izbeigti.

Tas nozīmē, ka jūs atsakāties no īpašumtiesībām šādos iesniegumos un atzīstat Kivilaine OÜ neierobežotās tiesības tos (vai līdzīgus materiālus vai idejas) izmantot jebkurā plašsaziņas līdzeklī, tagad un nākotnē, bez iepriekšēja brīdinājuma, bez kompensācijas vai citas atbildības pret jums vai kādu citu personu. Tas arī nozīmē, ka Kivilaine OÜ nav pienākums saglabāt jūsu iesniegumu konfidencialitāti.

Mēs paturam tiesības, šajā vietnē veikt izmaiņas un uzlabojumus pēc nepieciešamības un bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ierobežoti paziņojumi

Dažādos vietnes punktos jums var tikt nodrošinātas automātiskas saites uz citām vietnēm, kas saistītas ar konkrētu šīs vietnes aspektu. Tas nenozīmē, ka Kivilaine OÜ vai tās filiāles obligāti ir saistītas ar citu vietni vai to īpašnieku.

Kivilaine OÜ paredz, ka jums vajadzētu atrast šīs, citas interesējošās vietnes, taču Kivilaine OÜ un viņu amatpersonas, darbinieki un pārstāvji nav atbildīgi par citām vietnēm vai tajās esošo informāciju, kuru nav pārbaudījis Kivilaine OÜ vai tās filiāles.

Ja, jebkurā laikā atklājat, ka esat piekļuvis citai vietnei, jūs varat atgriezties šajā vietnē, noklikšķinot uz bultiņas “atpakaļ” vai ievadot Dermalogica.lv domēna adresi.

www.dermalogica.lv