personas datu apstrāde

Dermalogica.lv datu pārvaldītājs ir interneta veikals Kivilaine OÜ, reģistrācijas numurs: 10074074, telefons +371 29493529un e-pasta adrese info@dermalogica.lv (tālāk Pārdevējs).

 

 1. Kādi personas dati tiek apstrādāti:

Vārds;

Kontaktinformācija tāda kā – telefona numurs un e-pasta adrese;

Maksātāja adrese un piegādes adrese;

Bankas konta numurs;

Preču un pakalpojumu suma un informācija saistīta ar maksājumiem(iepirkšanās vēsture);

Klientu apkalpošanas detaļas;

Cita informācija saistīta ar klientu aptaujām un/vai piedāvājumiem.

Jūs varat uzzināt vairāk par datu izmantošanu un sīkdatņu ierakstīšanu šajā lapā.

 

 1. Kādos nolūkos tiek apstrādāti personas dati

Personas dati tiek apstrādāti, lai varētu izpildīt ar klientu noslēgto līgumu. Personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu juridiskās saistības (kā piemēram, grāmatvedība un patērētāju strīdu izšķiršana).

Personas dati tiek izmantoti pasūtījumu izpildei un preču piegādei.

Iepirkumu vēsture (pirkšanas datums, preces, daudzums, personīgā informācija) tiek izmantoti, veidojot pārskatu par iegādātajām precēm un pakalpojumiem un klientu vēlmju analizēšanai. .

Bankas konta numurs tiek izmantots naudas atgriešanai.

Personīgā informācija tāda kā e-pasta adrese, telefona numurs un klienta vārds tiek apstrādāta, lai risinātu jebkāda veida problēmas, saistītas ar preču vai pakalpojumu sniegšanu (klientu apkalpošana).

Interneta veikala lietotāja IP adrese un citi tiešsaites identifikatori tiek izmantoti, lai nodrošinātu interneta veikala, kā sociāla pakalpojuma sniedzēja, darbību un apkopotu interneta lietošanas statistiku.

 

 1. Personas datu nodošana atbildīgām personām

Pārdevējs neatklāj klienta personas datus, kuri tika uzzināti reģistrācijas laikā un dalās ar tiem ar trešajām personām tikai ar klienta piekrišanu, izņemot gadījumus, kad dalīšanās ar personas datiem ir norādītas tiesību aktos. Interneta veikala lietotājs piekrīt, ka pārdevējs apstrādā viņa personas datus, lai sniegtu attiecīgos pakalpojumus, kā arī ar personas datiem var dalīties ar trešajām personām, kuras ir saistītas ar pakalpojumu sniegšanu. Atļautie datu apstrādātāji:

 

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēji – Personīgie dati tiek nodoti IT pakalpojumu sniedzējiem, kuriem tie ir nepieciešami, lai nodrošinātu funkcionalitāti un interneta veikala datu uzglabāšanu.

Statistikas apkopošana – tiek apkopota informācija labākai interneta veikala darbībai:

Kivilaine OÜ ir galvenais personas datu apstrādātājs un pārsūta personiskos datus, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS.

 

 1. Drošība un piekļuve datiem

Interneta veikals veic atbilstošus fiziskos, organizatoriskos un informācijas tehnoloģiju drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, zudumu, pārveidošanu, neatļautu piekļuvi vai izpaušanu.

Personas datu nodošana interneta veikala pilvarotiem apstrādātājiem – personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar līgumu starp interneta veikalu un autorizētu apstrādātāju. Apstrādātājam ir jānodrošina atbilstoša personas datu aizsardzība to apstrādes laikā

 

 1. Personas datu pārbaude un koriģēšana

Personas dati, kas tika ierakstīti interneta veikalā var tikt pārbaudīti vai mainīti, izmantojot interneta veikala  konta rediģēšanu . Ja pirkums tika veikts kā viesim (bez lietotāja konta), personas dati var tikt mainīti izmantojot lūgumu par informācijas maiņu.

 

 1. Piekrišanas atcelšana

Ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz klienta piekrišanu, klientam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu, izmantojot interneta veikala  konta rediģēšanu .

 

 1. Uzglabāšana

Kad klienta konts tiek slēgts interneta veikalā, visi personas dati tiek izdzēsti, izņemot gadījumus, kad šie dati ir jāuzglabā grāmatvedībai vai paterētāju strīdu izšķiršanai.

Ja klients interneta veikalā veic pirkumu kā viesis (bez lietotāja konta), individuāla iepirkumu vēsture tiek saglabāta trīs gadus.

Strīdu gadijumā, kas ir saistīti ar maksājumiem vai paterētāju tiesībām, personas dati tiek saglabāti līdz vienošanām vai līdz noilguma termiņa beigām (trīs gadus).

Grāmatvedības nolūkiem nepieciešami personas dati tiek uzglabāti 7 gadus.

 

 1. Izdzēšana

Interneta veikalā un lietotāja kontā ierakstītos personas datus var izdzēst, izmantojot interneta veikala konta rediģēšanas iespēju.

Jūs varat iesniegt prasību izdzēst savus personas datus, izmantojot  lūgumu mainīt personas datus. Atbilde uz prasību izdzēst personas datus tiek atbildēta laikā līdz vienam mēnesim, un datu izdzēšanas datums var tikt precizēts, ja ir nepieciešamība..

 

 1. Pārcelšana

Elektroniskais apstiprinājums par ierakstītiem personas datiem var tikt lejupielādēts interneta veikalā  konta pārvaldīšanas sadaļā.

Jūs varat iesniegt prasību pārcelt savus personas datus, izmantojot  lūgumu mainīt personas datus. Atbilde uz prasību pārcelt personas datus tiek atbildēta laikā līdz vienam mēnesim, un datu pārcelšanas datums var tikt precizēts, ja ir nepieciešamība.

 

 1. Tiešā mārketinga ziņojumi

E-pasta adrese vai telefona numurs tiek izmantots tiešo mārketinga ziņojumu izsūtīšanai, ja klients ir devis atļauju. Ja klients nevēlas saņemt tiešā mārketinga ziņojumus, viņam ir jānokliķšina attiecīga norāde e-pasta vēstulē vai jāzinās ar klientu apkalpošanas centru.

Ja personīgie dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga (profilēšanas) nolūkos, klientam jebkurā brīdī ir tiesības iesniegt iebildumus saistībā ar viņa personas datu sākotnējo vai turpmāko apstrādi, tostarp par tiešā mārketinga analīzes sagatavošanu, par to informējot klientu apkalpošanas centru pa e-pastu.

 

 1. Strīdu izšķiršana

Strīdi, kas ir saistīti ar datu apstrādi, tiek risināti ar klientu apkalpošanas speciālistu palīdzību (pārdevēja klientu apkalpošanas centra kontaktinformācija).